Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaoll oll

April 10 2017

1787 18ff
Reposted fromfuckblack fuckblack viaoll oll

March 16 2017

4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viaoll oll

March 13 2017

2911 34a1
Reposted fromhaddvck haddvck viamaciusia maciusia

March 07 2017

(...) już nie pamiętam, co to zakochanie. Poczekaj, muszę sobie przypomnieć. Coś takiego było. Jakiś czad, szaleństwo, kompletne dziwactwo. Gdzieś latałem, gdzieś wystawałem pod oknami, chciałem odebrać sobie życie. Pamiętam, że waliło mi strasznie serce, ciągle rumieniłem się, coś bardzo bolało, mocno bolało, ale za to słodko, strasznie słodko aż pod niebo, bolała pewnie dusza albo coś podobnego. Teraz już pamiętam, tak, przypominam sobie, tylko to mnie dziwi, tak dziwi teraz, że wydaje się niepojęte, bezsensowne, jakby w cudzym istnieniu umieszczone, ale było coś takiego, nie zaprę się, jednak dokładnie, synku, nie przypomnę.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viairbjarbirb irbjarbirb

March 05 2017

5358 6f97
Reposted fromzungud zungud vianowaczi nowaczi
8625 b5d8
Reposted fromgruetze gruetze viahairinmy hairinmy

March 03 2017

9103 9399
wypłata.
Reposted fromsohryu sohryu viaoll oll

May 24 2015

- Co pan ro­bi?
- Cze­kam na siebie.
— Emil Cioran
Reposted fromdeviate deviate viaoll oll

May 14 2015

Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasavor savor

May 06 2015

4399 9188

May 05 2015

Well, let it pass; April is over, April is over. There are all kinds of love in the world, but never the same love twice.
F. Scott Fitzgerald, “The Sensible Thing” in The Short Stories
.la douleur exquise. - Well, let it pass; April is over, April is over....
Reposted frommayamar mayamar viaikropka ikropka

April 20 2015

1620 8bfe 500
reisefieber
5513 8939 500

April 10 2015

499/2015

Napis - Zbigniew Herbert

Patrzysz na moje ręce 
są słabe - mówisz - jak kwiaty

patrzysz na moje usta 
za małe by wyrzec: świat

- kołyszmy się lepiej na łodydze chwil 
pijmy wiatr 
i patrzmy jak zachodzą nam oczy 
woń więdnienia jest najpiękniejsza 
a kształt ruin znieczula

we mnie jest płomień który myśli 
i wiatr na pożar i na żagle

ręce mam niecierpliwe 
mogę 
głowę przyjaciela 
ulepić z powietrza

powtarzam wiersz który chciałbym 
przetłumaczyć na sanskryt 
lub piramidę:

gdy wyschnie źródło gwiazd 
będziemy świecić nocom

gdy skamienieje wiatr 
będziemy wzruszać powietrze

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapumpkinsoup pumpkinsoup
9924 726c
Reposted fromoll oll viapunkahontaz punkahontaz

April 04 2015

2847 04ff 500
ŁDZ ♥
  • me at 15 years-old: don't tell me what to do
  • me at 20 years-old: please tell me what to do
Reposted fromminna minna viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl