Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

5385 d188 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola

June 12 2017

4808 2d74 500
Reposted fromfilology filology viasmaller smaller

May 29 2017

May 19 2017

7638 6815 500
Reposted frommetafnord metafnord viaaniuszka aniuszka

May 15 2017

9409 10e9 500
Reposted frombrzask brzask viastonerr stonerr
6790 836c 500

double portrait of Marie and P.S. Krøyer
1890
it was their honeymoon in italy
he painted her and she painted him 

May 11 2017

7343 5774 500

thatsbutterbaby:

Ryszard Otreba (b. 1932), Cisza, 1977. Plaster printing on paper,  75 x 52 cm.        

Reposted fromkimik kimik viaiblameyou iblameyou

May 07 2017

1520 d128
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoll oll

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaoll oll

April 23 2017

8021 536b 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaoll oll
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaoll oll

April 15 2017

2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaoll oll

April 10 2017

1787 18ff
Reposted fromfuckblack fuckblack viaoll oll

March 16 2017

4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viaoll oll

March 13 2017

2911 34a1
Reposted fromhaddvck haddvck viamaciusia maciusia

March 07 2017

(...) już nie pamiętam, co to zakochanie. Poczekaj, muszę sobie przypomnieć. Coś takiego było. Jakiś czad, szaleństwo, kompletne dziwactwo. Gdzieś latałem, gdzieś wystawałem pod oknami, chciałem odebrać sobie życie. Pamiętam, że waliło mi strasznie serce, ciągle rumieniłem się, coś bardzo bolało, mocno bolało, ale za to słodko, strasznie słodko aż pod niebo, bolała pewnie dusza albo coś podobnego. Teraz już pamiętam, tak, przypominam sobie, tylko to mnie dziwi, tak dziwi teraz, że wydaje się niepojęte, bezsensowne, jakby w cudzym istnieniu umieszczone, ale było coś takiego, nie zaprę się, jednak dokładnie, synku, nie przypomnę.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viairbjarbirb irbjarbirb

March 05 2017

5358 6f97
Reposted fromzungud zungud vianowaczi nowaczi
8625 b5d8
Reposted fromgruetze gruetze viahairinmy hairinmy

March 03 2017

9103 9399
wypłata.
Reposted fromsohryu sohryu viaoll oll

May 24 2015

- Co pan ro­bi?
- Cze­kam na siebie.
— Emil Cioran
Reposted fromdeviate deviate viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl